.comment-block img {max-width: 350px !important;}

*

*

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

PHẢI CHI...


 Phải chi đừng có ngại ngần
Lời  tình xưa ngỏ thì nay đâu buồn
Phải chi đừng có ngập ngừng
Đàn đâu trổi khúc tương tư trọn đời
Lệ Quân