.comment-block img {max-width: 350px !important;}

*

*

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

CHÈO THUYỀN....


Chúng mình hai đứa chiếc thuyền con
Lướt nhẹ trên sông ngắm núi non
Chầm chậm chèo thôi kẻo lật nha
Sẻ rơi xuống nước ướt loi ngoi...!!!!
Lệ Quân