.comment-block img {max-width: 350px !important;}

*

*

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

GIÁNG SINH....
Vinh danh Thiên Chúa trên trời 
Bình an dưới thế cho người thiện tâm

Chúc gia đình blogger giáng sinh an lành

Lệ Quân