.comment-block img {max-width: 350px !important;}

*

*

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

CẢM XÚC MƯA...
 Mây giăng giăng khắp lối
 Mưa từng giọt tuôn tuôn
Tưới vào đất nỗi nhớ
   Cho cây sầu trổ bông..!!
 Lao xao gió xạc xào
Lùa từng chiếc lá rơi
Ta nhìn lòng chơi vơi
   Lệ đọng hàng mi cong...!!
Lệ Quân