.comment-block img {max-width: 350px !important;}

*

*

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

TÍM VẦN THƠ


Em đi  giữa chiều nắng tàn
Trên đường kỉ niệm nhuộm vàng sắc thu
 Em đi tìm những ngày xưa
Tuổi thời hoa bướm nắng mưa chung đường
Em đi tìm chữ sắc son
Đã cùng nguyện ước trọn đời bên nhau...

.......Nhưng giờ người ở nơi đâu..?
Để em tìm mãi.. tím vần thơ đan...!!

Lệ  Quân