.comment-block img {max-width: 350px !important;}

*

*

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

SUY TƯ..


                                                         


                                 Hết ngày rồi lại đêm
                       Thời gian trôi nhanh...
                     Đời người cứ thế xoay vần...
                         Sáng tung đi kiếm ăn ..
                        Tối về mệt nhoài ..
                   Những ước mơ hoài bảo...!!
                  Chưa kịp thì đã một kiếp người ...
                        Những hỉ.. nộ.. ái..ố...
                  Càng làm cuộc sống buồn nhiều ít vui..
                      Tranh.. hơn... thua ...được... mất..
                         Từ kẻ ngoài cho đến tình thâm....
       Cuối cùng thì cũng là một nấm mồ cỏ xanh..!!

                              ĐỜI NGƯỜI....

                     Bình minh rồi đến hoàng hôn

                Đời người có mấy thảnh thơi gọi là..?
                     Được chi ở kiếp phù vân...!!
              Hay là tay trắng.. trắng tay trở về..?
                    Vậy mà cứ mãi bon chen
        Được.. thua.. hơn.. mất.. triền miên thù hằn
                    Sao không xích lại cùng nhau
             Tương thân tương ái đậm đà tình thương
                     Cho đời thêm những hương hoa
             Hòa bình miên viễn trẻ thơ vui cười
                                          Lệ Quân