.comment-block img {max-width: 350px !important;}

*

*

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

HẠ...XƯA


Hạ về phượng đỏ thắm màu
Nhắc lòng lại nhớ những ngày thơ ngây
Tóc dài buông chấm ngang vai
Tung tăng chân sáo chiều tan trường về
Vô tư cười nói huyên thuyên
Mắt nai chưa vướng ưu phiền lo toan.....!!!

Ngày xưa nhìn phượng mộng mơ
Bây giờ nhìn phượng lòng tơi tả buồn......!
Buồn vì sóng dậy biển đông
Cầu mong gió lặng thái hòa..bình an..

Lệ Quân