.comment-block img {max-width: 350px !important;}

*

*

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

LỤC BÌNH KỈ NIỆM...


                   Lục bình tim tím tôi yêu
           Lục bình kỉ niệm những chiều ven sông
               Tuổi thơ hái bán hàng bông
         Vừa bán vừa chơi cò cò nhảy dây...
             Lục bình tim tím thơ ngây

         Khi em thiếu nữ tuổi vừa tròn trăng
              Má hồng duyên dáng anh say
        Thì thầm mơ ước bên nhau đá vàng...
                 Lục bình tím ngở bình an
         Tình thơ sẽ đẹp theo ngày tháng trôi
               Nào hay gió cuốn bão giông 
        Lục bình kỉ niệm theo dòng nước xuôi...
                Lục bình tim tím xa xôi
           Lục bình trôi mãi tím vương lệ sầu
                 Tím lời ngày đó chưa trao
                Lạc loài én-nhạn..
                                Nghẹn ngào tình xa...

                                                                                                                                         Lệ Quân
Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

NGUYỆN CẦU
                                                                                                                           Thánh lể đêm Giáng sinh
                Thành tâm lòng khấn nguyện
               Nhà nhà luôn hạnh phúc
               Thế giới trong hòa bình
               Xin tình yêu lứa đôi
               Hoài...mãi một màu xanh
              Đời dẫu tóc sương pha
              Khúc an lành vẫn vang....
                     
                                                                                                                                                                                                                                          Lệ Quân
                                                  

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

MIỀN ĐẤT MỚI

                                                                                 

              Miền đất mới ! ôi sao quá ngở ngàng..!
              Ta chơi vơi như lạc chốn mê cung
              Còn đâu nữa những kỉ niệm ngày xưa 
              Xa mất rồi bao bạn bè thương thân .....
             Giờ chỉ ta ngồi giữa đêm trăng lạnh
             Vu vơ tay khải cung sầu nhớ nhung
            Tiếng đàn réo rắc tích tịch tình tang
             Lòng ta càng thấm nổi buồn vắng xa....

                                                                    Lệ Quân